CreativeGrounds Coworking space logo

Privacy Policy

Inleiding
Wij, CreativeGrounds B.V., uitgever van CreativeGrounds.com, kunnen bij uw gebruik van onze producten en diensten informatie van en over u verzamelen. Denk hierbij aan o.a. informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyalty programma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we hieruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken en beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, om zo beter zicht te krijgen op de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd.

U leest hier onder anderen hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door CreativeGrounds B.V.
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Reptoir.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CreativeGrounds B.V..

Contact
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen via de contact pagina op deze website. Wilt u liever per post contact opnemen, kijk kan bij contact voor de adresgegevens.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

– om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail;
– om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
– om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
– om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountant) controles;
– om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies:

– om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
– voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
– (mits u daarvoor toestemming heeft gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Als u via uw browserinstellingen cookies heeft uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In dit geval zult u op iedere pagina die u bezoekt de cookie informatiebalk blijven zien, aangezien onze website nu niet de mogelijkheid heeft om uw eerdere bezoek te registreren.

De door Google (Analytics) geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij CreativeGrounds B.V. de verantwoordelijke is.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, enzovoorts).

Kinderen jonger dan 16 jaar
Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van ons tijdschrift, via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 juni 2020.

Follow Us

Emmalaan 7-9, 1075 AT Amsterdam
+31 6 13 09 60 80
hello@creativegrounds.com